Chia sẻ:

Tây Ninh: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại

Thời sự 18-08-2017
Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI