Chia sẻ:

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác ... giữa Quận 8 và tỉnh Tây Ninh

Thời sự 26-12-2016
Mới đây, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Sở Công thương và UBND quận 8 (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc kết nối cung-cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận 8 và tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI