Chia sẻ:

Tây Ninh với công tác giảm nghèo bền vững

Xã hội 16-01-2019

Có được những kết quả trong công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI