Chia sẻ:

Gia Lộc: Ruồi tấn công nhà dân

Xã hội 20-03-2019
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng ruồi bâu dày đặc trong khu dân cư như vậy.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI