Chia sẻ:

Xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ, vì học sinh

Xã hội 03-05-2022

Được thành lập từ năm 1995, Trường tiểu học Thị trấn A (huyện Dương Minh Châu) là đơn vị có bề dày thành tích; đặc biệt trong năm học 2020 – 2021 vừa qua, nhà trường đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ, vì học sinh.

Tố Tuấn - Phương Thuý

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI