Chia sẻ:

Phòng Giáo dục TP.Tây Ninh: Lá cờ đầu trong Phong trào thi đua của ngành Giáo dục tỉnh nhà

Xã hội 20-11-2022

Những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh đạt được trong những năm học qua sẽ là tiền đề quan trọng, là nền tảng vững chắc để Ngành giáo dục Thành phố vươn lên đạt những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI