Chia sẻ:

[Video] Bế mạc Liên hoan Các đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Tây Ninh năm 2017

Sau liên hoan, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng sẽ tổ chức biểu diễn lưu động để phục vụ đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại các địa phương, đơn vị.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI