Chia sẻ:

[Video] Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc trong đội ngũ cán bộ

Thời sự 28-10-2017
Mỗi một cán bộ, đảng viên cần nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI