Chia sẻ:

[Video] Lấy ý kiến lập QHC Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Kinh tế 11-03-2018
Vị trí, phạm vi, ranh giới lập Đồ án quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen có diện tích khoảng 3.000 ha, nằm trên địa bàn các phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân (Thành phố Tây Ninh) và các xã Suối Đá, Phan (huyện Dương Minh Châu).

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI