Chia sẻ:

[Video] Ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”

Xã hội 01-11-2017
Câu lạc bộ đặt tại ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, được thành lập với 50 thành viên, Ban chủ nhiệm có 5 thành viên, 70% thành viên trong độ tuổi từ 55 tuổi trở lên và 30% thành viên dưới 55 tuổi.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI