Chia sẻ:

[Video] Toạ đàm quốc tế: Từ Chính phủ điện tử đến quản trị thông minh - lộ trình cho Tây Ninh

Thời sự 14-04-2017
Trong hai ngày 12 và 13.4, UBND tỉnh tổ chức toạ đàm quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi từ chính quyền điện tử sang quản trị thông minh - lộ trình cho Tây Ninh”. Buổi toạ đàm do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI