Chia sẻ:

Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh: Tổng kết đạo sự niên đạo 92 năm Đinh Dậu 2017

Xã hội 03-01-2018

Niên đạo 92 năm Đinh Dậu 2017 này cũng là chu kỳ 5 năm Hội thánh tổ chức Đại hội Hội thánh, Đại hội Nhơn Sanh từ cấp cơ sở đến trung ương.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI