Chia sẻ:

"Bạn hàng" ma túy cùng lãnh án tù

Pháp luật 03-10-2018

Để có ma túy sử dụng và bán kiếm lời, Đạt và Hậu mua ma túy của Nguyễn Quốc Cường hoặc mua lại của nhau để bán cho những con nghiện ma túy khác trên địa bàn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI