Chia sẻ:

Ban Nội chính Tỉnh ủy sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Chính trị 02-07-2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã triển khai được 47 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu các cấp ủy tập trung chấn chỉnh, khắc phục.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI