Chia sẻ:

Bất cập công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời

Xã hội 07-06-2019
Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động quảng cáo ngoài trời còn nhiều điểm bất cập, lộn xộn, cần phải được chấn chỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI