Chia sẻ:

Biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Chính trị 22-08-2018
Ban tổ chức đã tuyên dương 40 đại biểu tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; vận động nhân dân tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI