Chia sẻ:

Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh dẫn đầu về thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2018

Kinh tế 29-07-2018
Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 2.422 triệu USD, trong đó 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh đang dẫn đầu trong giai đoạn này.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI