Chia sẻ:

Bộ chỉ huy Biên phòng Tây Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Pháp luật 07-01-2018
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ, công tác biên phòng năm 2018.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI