Chia sẻ:

Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức CT-XH, xã hội nhân đạo tổng kết công tác phối hợp

Pháp luật 08-02-2018
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá những mặt mạnh, hạn chế trong việc triển khai các chương trình phối hợp.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI