Chia sẻ:

Các tỉnh Nam bộ trúng mùa, được giá lúa vụ hè thu 2018

Kinh tế 25-07-2018
Theo tổng hợp từ Sở NN&PTNT các tỉnh Nam Bộ, vụ hè thu năm 2018 ước tổng diện tích toàn vùng gieo sạ được 1,69 triệu ha lúa, giảm 10,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm ngoái; năng suất ước đạt 5,63 tấn/ha, sản lượng ước đạt 9,51 triệu tấn, tăng 279,7 nghìn tấn so với hè thu năm 2017.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI