Chia sẻ:

Cách mạng công nghiệp 4.0 với báo chí - thời cơ và thách thức

Chính trị 04-07-2018

Riêng với Báo chí, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đã đến sớm hơn, mạnh mẽ hơn, đã và đang tác động trực tiếp đến sự “sinh tồn và phát triển” của các loại hình báo chí truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI