Chia sẻ:

“Cát tặc” trở lại sông Sài Gòn

Xã hội 28-04-2019
Quan sát thực tế trong hai ngày 22 và 23.4, phóng viên nhận thấy quả đúng là có hai tàu không số hoạt động bơm hút cát. Chiếc tàu có khối lượng lớn hơn thường đến nơi bơm cát vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Khi chiếc tàu gần khẳm, chiếc tàu thứ hai có khối lượng nhỏ hơn cũng đến nơi. Cứ như vậy, hai tàu “luân phiên” nhau hoạt động.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI