Chia sẻ:

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm việc với Ban công tác NCT Tây Ninh

Xã hội 21-06-2018
Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Hội NCT ở địa phương hoạt động, nhiều mô hình phát huy được vai trò NCT trên tất cả các lĩnh vực.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI