Chia sẻ:

Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

Chính trị 23-10-2018

Chiều nay, sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu,  Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 tuyên thệ nhậm chức.

Nguồn Chính phủ

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI