Chia sẻ:

Công bố quy hoạch chung đô thị Hòa Thành đến năm 2035

Kinh tế 14-08-2018
Theo quy hoạch, dự báo đến 2035, khu vực đô thị Hòa Thành có dân số đô thị khoảng 85.000 người. Khu vực nghiên cứu mở rộng có dân số nông thôn khoảng 80.000 người.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI