Chia sẻ:

Công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đến năm 2035

Kinh tế 10-10-2018
Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định số 1099 ngày 5/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đến năm 2035.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI