Chia sẻ:

Công nghệ tưới nhỏ giọt cho vườn mãng cầu

Kinh tế 12-04-2018
Đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt giúp cây sinh trưởng nhanh, thời gian để làm trái được rút ngắn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI