Chia sẻ:

Công nhận di tích cấp tỉnh Căn cứ Láng - Chà Là

Đây là vùng căn cứ có tuyến đường giao liên giúp các đoàn cán bộ, các lực lượng của Trung ương Cục, tỉnh, huyện đi xuống địa bàn và liên thông với các căn cứ cách mạng ở Trảng Bàng, Gò Dầu về tận Củ Chi - Sài Gòn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI