Chia sẻ:

Công nhận Di tích Rạch Tràm- Phước Chỉ là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Di tích Rạch Tràm- Phước Chỉ thuộc địa bàn ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI