Chia sẻ:

Công tác thanh niên–những khó khăn cần tháo gỡ

Xã hội 31-03-2019
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm lo cho thanh niên vẫn còn những khó khăn cần được tháo gỡ, nhất là trong việc định hướng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI