Chia sẻ:

“Đại cảnh lồng đèn” đón đại lễ Vu lan

“Đại cảnh lồng đèn” được thiết kế xây dựng với 3 hạng mục công trình chính, gồm tháp lồng đèn, tiểu cảnh hồ nước và các tiểu cảnh thác hoa, thuyền hoa.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI