Chia sẻ:

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Chính trị 06-08-2018
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm, đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng và 16 đảng viên.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI