Chia sẻ:

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Chính trị 29-07-2018
Trong nửa nhiệm kỳ qua, các doanh nghiệp trong Khối đã nộp ngân sách nhà nước trên 8.000 tỷ đồng, bình quân chiếm trên 36% tổng thu ngân sách của tỉnh hàng năm.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI