Chia sẻ:

Đầu tư nhiều trạm cấp nước sạch, dân vẫn thiếu nước dùng

Xã hội 13-05-2019
Có thể nói, nhiều năm qua, việc vận hành một số trạm cấp nước sạch còn nhiều hạn chế, đòi hỏi đơn vị quan lý cần phải tăng cường trách nhiệm và có biện pháp quản lý hiệu quả hơn nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch cho người dân vùng nông thôn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI