Chia sẻ:

Đổi thay ở xã “thuần nông” từ khi xây dựng Nông thôn mới

Kinh tế 01-06-2017

Sân bóng đá; hội trường với sức chứa vài trăm chỗ ngồi, nhiều trang thiết bị hoàn toàn mới; 100% tuyến đường trong xã được cứng hoá và nhựa hoá; có 2 ấp, 100% tuyến đường đã lắp đèn thắp sáng...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI