Chia sẻ:

Đưa “Bức chân dung huyền thoại” đến Tây Ninh

Vở cải lương Bức chân dung huyền thoại là câu chuyện cảm động về tấm lòng của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI