Chia sẻ:

Đường liên xã An Cơ - Phước Vinh xuống cấp trầm trọng

Xã hội 11-12-2017

Được biết, tuyến đường liên xã An Cơ - Phước Vinh có điểm đầu giao với đường ĐT 788 tại Km 8+ 500 thuộc xã An Cơ và điểm cuối giao với đường Sóc Thiết tại Km5+ 930 thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành. 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI