Chia sẻ:

Giải pháp đẩy nhanh sự phát triển TP.Tây Ninh lên đô thị loại II

Kinh tế 03-09-2018
Các chuyên gia nhấn mạnh Thành phố Tây Ninh cần phát triển đô thị sinh thái theo hướng xanh, sạch, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; đổi mới công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phù hợp với thực tế; phát huy năng phát triển du lịch và thế mạnh vị trí kết nối với các đô thị trong vùng và biên giới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI