Chia sẻ:

Hai năm hoạt động trên cương vị Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang

Chính trị 22-09-2018
Sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu từ tháng 4/2016, ông Trần Đại Quang có nhiều hoạt động trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI