Chia sẻ:

HĐND tỉnh tổng kết hoạt động năm 2017

Thời sự 03-03-2018
Mới đây, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp năm 2017.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI