Chia sẻ:

Hồ Dầu Tiếng xả tràn 200m3/s xuống hạ du sông Sài Gòn

Kinh tế 14-06-2017
Sáng 14.6, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa bắt đầu đợt vận hành điều chỉnh xả nước qua tràn xuống hạ du sông Sài Gòn, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng, lưu lượng xả 200m3/s.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI