Chia sẻ:

Hoang mang vì trộm vặt

Pháp luật 24-10-2018
Tình trạng trộm cắp vặt đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI