Chia sẻ:

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự 03-10-2017
Trong thời gian còn lại của năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch của nhóm công tác phát triển xã hội; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các các doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI