Chia sẻ:

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2018

Chính trị 20-09-2018
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, những người làm công tác tuyên giáo cần nâng cao nhận thức, nắm bắt mọi vấn đề một cách sâu sắc cả về mặt tích cực lẫn hạn chế để có định hướng trong công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình từng địa phương.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI