Chia sẻ:

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành y tế năm 2018

Xã hội 21-01-2018
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngành y tế cần quán triệt, bám sát quan điểm của Ðảng và Nhà nước về xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI