Chia sẻ:

Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

Xã hội 07-01-2018
Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, toàn tỉnh có 92 nông dân tiêu biểu và các tập thể Hội Nông dân thành phố Tây Ninh, Hội Nông dân huyện Trảng Bàng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Hội Nông dân huyện DMC được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI