Chia sẻ:

Hội thảo Giám định xã hội về hiệu quả thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội

Xã hội 06-10-2018
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe tham luận của một số thành viên đoàn giám sát và một số địa phương phân tích, đánh giá các ưu điểm, tồn tại, hạn chế và mong muốn thực hiện các tiêu chí hạ tầng KT-XH chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI