Chia sẻ:

Hơn 400 bạn trẻ tham gia mít tinh hưởng ứng Giờ trái đất 2019

Xã hội 02-04-2019
Mới đây, tại công viên Hòa Thành, hơn 400 bạn trẻ và người dân Tây Ninh tham gia buổi mít tinh hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI