Chia sẻ:

Hơn 6.900 ha diện tích mì bị bệnh khảm lá

Kinh tế 02-04-2018
Tính đến đầu tháng 3 năm 2018, bệnh khảm lá trên cây khoai mì đã lan rộng trên diện tích hơn 6.900 ha tại 62 xã thuộc 9 huyện, thành phố trong tỉnh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI