Chia sẻ:

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, giai đoạn 2017-2021

Chính trị 05-11-2018
Tại cuộc họp, đại diện các Nhóm công tác báo cáo kết quả họat động tháng 9, 10 và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018 về các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, nội vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin (4.0); lĩnh vực du lịch, hạ tầng giao thông và lĩnh vực nông nghiệp.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI