Chia sẻ:

Họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống bệnh khảm lá cây khoai mì

Kinh tế 31-10-2018

Cục Bảo vệ thực vật nhận định trong thời gian tới, nếu các địa phương không chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống thì bệnh khảm lá trên cây mì sẽ lây lan nhanh ra khắp cả nước.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI