Chia sẻ:

Họp mặt cấp ủy viên và người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Chính trị 22-08-2018
Đến tháng 5/2018 toàn tỉnh có 47 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với 479 đảng viên; tăng 9 tổ chức Đảng và 86 đảng viên so với thời điểm tháng 4/2016. Riêng trong năm 2017 kết nạp mới được 23 đảng viên.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI