Chia sẻ:

Họp mặt kỷ niệm 71 năm truyền thống Báo Tây Ninh

Thời sự 06-10-2017
Theo dòng lịch sử, trải qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn xây dựng đất nước, Báo Tây Ninh vẫn duy trì hoạt động, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI